A B

Klaasplastika Kaubanduse Osaühing (#36106)

Pilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 1 500,00 EUR
23 469,90 EEK 25%
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2015-03-24 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Aadress: Tartu mnt 16b,Tallinn

Kirjeldus

Reg.nr 10328428
3 835.00 eurose nimiväärtusega osa

Oksjoni tingimused

Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee

Ametlik teadaanne

02.03.2015

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas (internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee/) OLEG GUZIK’le kuuluva alljärgneva(d) vallasasja(d):

Klaasplastika Kaubanduse Osaühing (10328428), 3835.00 eurose nimiväärtusega osa

Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 06.01.2015. a. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.

Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Vara alghind on 1500.00 EUR. Tagatisraha määratud ei ole.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 24.03.2015. a kell 10:00.
Enampakkumine lõppeb 01.04.2015. a kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
2. Enampakkumisele registreerimese tähtpäev on 24.03.2015. a kell 10:00.
3. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
4. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal
5. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.
Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
Ostuhinna tasumine: Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.
Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub kokkuleppel kohtutäituriga. Tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6394, e-post kaire.sepper@taituriabi.just.ee.

Pilt Happylab OÜ Lisa järjehoidjatesse

rg-kood 12416987

150,00 EUR     2015-03-04 10:00:00
Pilt Aus & Partners OÜ Lisa järjehoidjatesse

rg-kood 11761239

1 342,00 EUR     2015-03-04 11:00:00
Pilt Põlvamaa, Värska vald, Tonja küla, Kadri Lisa järjehoidjatesse

Enampakkumisel ½ kaasomandis olevast elamumaast.

2 337,00 EUR 44%     2015-03-04 12:00:00
Pilt Harjumaa, Kuusalu vald, Kasispea küla, Hundijala Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa

10 125,00 EUR 44%     2015-03-05 09:00:00
Pilt Paldiski linn, Sadama tn 29-3 Lisa järjehoidjatesse

korter 50,2m2.

9 192,00 EUR 58%     2015-03-05 12:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Pelguranna tn 39-14 Lisa järjehoidjatesse

Korter 41m2

47 000,00 EUR     2015-03-12 14:00:00
Pilt Citroen C5 *570MFY Lisa järjehoidjatesse

Bensiin, ehitusaasta 2006, mootori võimsus 103 kW, mootori maht 1997 cm³.

3 000,00 EUR     2015-03-13 10:00:00
Pilt 5/8 Harju maakond, Rae vald, Vaida alevik, Piibelehe tn 4 - 16 Lisa järjehoidjatesse

5/8 kaasomandiosa -korter 46,5m2

3 834,00 EUR     2015-03-16 13:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 8 - 34 Lisa järjehoidjatesse

Korter 32,7m2

20 000,00 EUR     2015-03-24 09:00:00
Pilt Klaasplastika Kaubanduse Osaühing Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr 10328428

1 500,00 EUR 25%     2015-03-24 10:00:00
Pilt Saare maakond Leisi vald, Liiva küla;Nurme küla ja Peederga küla Eero Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandi osa 5 kinnistust .

14 000,00 EUR     2015-03-31 11:00:00
Pilt Paldiski linn, Sadama tn 8-41 Lisa järjehoidjatesse

Korter 38,3m2

9 000,00 EUR 44%     2015-03-31 12:00:00
Pilt Lääne-Virumaa, Tapa vald, Loksu küla, Rajasilla Lisa järjehoidjatesse

Talu.

2 500,00 EUR     2015-04-06 10:00:00