A B

Jõgevamaa, Kasepää vald, Kükita küla, Jõeääre ja Tiheda küla,Jõeääre (#36461)

PiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 1 125,00 EUR
17 602,43 EEK 63%
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2015-10-15 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Jõgeva maakond,
Kasepää vald,
Kükita küla,
Jõeääre
Asukoht kaardil
 
Katastritunnused: 65701:001:0471,
65701:002:0605
Vt kõiki MA XGis-is
Registriosa number: 2702635

Kirjeldus

1/3 kinnisasja kaasomandist

Lisainfo

Krundi suurus (m2): 6872

Oksjoni tingimused

https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=17489

Ametlik teadaanne

Avaldamise algus: 27.08.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
VIKTOR KALININ´ile (sünd. 01.12.1979) kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Jõgeva jaoskonna registriossa number 2702635 kantud 1/3 kinnisasja kaasomandist - elamumaa 100%, asukohaga Jõgevamaa, Kasepää vald, Kükita küla, Jõeääre, katastritunnus 65701:001:0471, pindala 6872 m2 ning 1/3 kinnisasja kaasomandist maatulundusmaast 100%, asukohaga Jõgevamaa, Kasepää vald, Tiheda küla, Jõeääre, katastritunnus 65701:002:0605, pindala 1065 m2.

Kinnisasja alghind: 1125.00 eurot.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 15.10.2015. a kl 12:00.
Enampakkumine lõpeb 23.10.2015. a kl 13:00.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge Viktor Kalinin kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks PlusPlus Inkasso OÜ (registrikood 12058513), kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 8.01.2013 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.01.2013.
Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele.
Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.

Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
2. Tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast s.o 56.00 eurot tuleb tasuda kohtutäituri Kaire Põlts kontole AS SEB PANK nr EE111010 010124476011, selgituseks: ?Tagatisraha ja müüdava vara aadress?;
3. Enampakkumisele registreerimine on avatud alates käesoleva kuulutuse avaldamisest;
4. Enampakkumisele registreerimine lõpeb 15.10.2015. a kl 12:00;
5. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud);
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast. Tagatisraha tuleb tasuda kohtutäitur Kaire Põlts kontole nr EE111010 010124476011 AS SEB PANK. Tagatisraha loetakse tasutuks tagatisraha kohtutäituri kontole krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Tagatisraha võib tasuda sularahas, kui tagatisraha suurus ei ületa 640 eurot.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval.
Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga kohustub ostja tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik. Kinnisasja omandamisele laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku (TMS) § 931, 1561 toodut.
Kinnisasjagatutvumise soovist 29.09.2015. a kell 15:00 ja 01.10.2015. a kell 15:00 teavitada kohtutäituri bürood tel teel 6836390, 5533699. Enampakkumine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee

Alghind: 1 125 euro(t). Enampakkumise võitja kohustub tasuma riigilõivu omanikukande teostamise eest kinnistusraamatus.

Omanik: Viktor Kalinin (sünniaeg 01.12.1979)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=17489 ning tasuda tagatisraha 56 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2015 12:00 oksjonil ID17489 osalemise eest. Kinnisvara: Jõeääre, Kasepää vald, Jõgeva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2015 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.08.2015 kell 16:30 ja lõpeb 15.10.2015 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2015 kell 12:00 ja lõpeb 23.10.2015 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjagatutvumise soovist 29.09.2015. a kell 15:00 ja 01.10.2015. a kell 15:00 teavitada kohtutäituri bürood tel teel 6836390, 5533699.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 836628

Pilt 1/2 Põlvamaa, Värska vald, Tonja küla, Kadri Lisa järjehoidjatesse

Enampakkumisel ½ kaasomandis olevast elamumaast.

1 315,00 EUR 68%     2015-08-17 11:00:00
Pilt Järva maakond, Koeru vald, Jõeküla, Ääsi Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu pindalaga 4,8 ha

11 000,00 EUR     2015-09-02 11:00:00
Pilt Harjumaa, Harku vald, Tiskre küla, Ellerheina tn 18a Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa 1404m2

2 700,00 EUR     2015-09-02 13:00:00
Pilt Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 6-33 Lisa järjehoidjatesse

Korter 53,3m2

1 968,75 EUR 44%     2015-09-02 14:00:00
Pilt OÜ Merta Lisa järjehoidjatesse

Reg.kood 10130206

225,00 EUR     2015-09-03 12:00:00
Pilt OÜ Trideston Hulgi Lisa järjehoidjatesse

reg.-kood 10652502

2 122,00 EUR 70%     2015-09-03 12:00:00
Pilt Paldiski linn, Sadama tn 29-3 Lisa järjehoidjatesse

korter 50,2m2.

6 537,00 EUR 70%     2015-09-04 12:00:00
Pilt Tartumaa, Peipsiääre vald, Varnja alevik, Külataguse tee kinnistud. Lisa järjehoidjatesse

7 erinevat kinnistut

20 000,00 EUR     2015-09-07 11:00:00
Pilt Vip CarService OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12318760

100,00 EUR     2015-09-08 10:00:00
Pilt NonstopProjekt OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11466552

150,00 EUR     2015-09-08 10:00:00
Pilt Nisu Trading OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11976224

100,00 EUR     2015-09-08 10:00:00
Pilt LetsGo OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12074819

100,00 EUR     2015-09-08 10:00:00
Pilt Uus Märjamaa Grupp OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12296460

100,00 EUR     2015-09-08 10:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Naage küla, Suve tee 7 Lisa järjehoidjatesse

aiamaja/suvila. Kinnistu 1266m2.

42 000,00 EUR 34%     2015-09-08 11:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinna linn, Pirita linnaosa, Merivälja tee 5-E405 Lisa järjehoidjatesse

Eluruum 142,6m2

245 000,00 EUR 34%     2015-09-11 10:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 17-5 Lisa järjehoidjatesse

Korter 126,4m2

205 000,00 EUR 24%     2015-09-11 10:00:00
Pilt Ingdaro OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12279467

150,00 EUR     2015-09-14 10:00:00
Pilt Clyde Invest OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 10521852

12 000,00 EUR     2015-09-14 13:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla, Napsiku tee 4, Mets 2 Lisa järjehoidjatesse

½ mõttelist osa elamumaast,pindala 1265 m2.

17 000,00 EUR     2015-09-14 14:00:00
Pilt Harjumaa, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Sepa Lisa järjehoidjatesse

½ kaasomandist pindala 5148 m2

1 600,00 EUR     2015-09-15 14:00:00
Pilt Harjumaa, Padise vald, Madise küla, Nurmetoa Lisa järjehoidjatesse

1/6 Hoonestatud elamumaast pindalaga 6000mmm2

4 000,00 EUR     2015-09-16 11:00:00
Pilt Projektipromo OÜ Lisa järjehoidjatesse

rg-kood 12496377, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa

1 056,00 EUR 58%     2015-09-16 14:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Aarde tn 6 Lisa järjehoidjatesse

1/4 kaasomandist

40 000,00 EUR     2015-09-17 13:00:00
Pilt Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 8-14 Lisa järjehoidjatesse

Korter 33,3m2

1 500,00 EUR 25%     2015-09-18 13:00:00
Pilt Eesti Ladu OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12569768

150,00 EUR     2015-09-21 10:00:00
Pilt Baltic Materjalid OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12571133

150,00 EUR     2015-09-21 10:00:00
Pilt RP Villa OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 12357463

160,00 EUR     2015-09-21 10:00:00
Pilt OÜ Maxcom Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12420724

100,00 EUR     2015-09-21 10:00:00
Pilt ES5 OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12506124

150,00 EUR     2015-09-21 10:00:00
Pilt Naftan Invest OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12559698

150,00 EUR     2015-09-21 10:00:00
Pilt OÜ NYT Impex Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12019364

50,00 EUR     2015-09-21 10:00:00
Pilt Metsknox OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12037008

240,00 EUR     2015-09-21 11:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Rae küla, Vana-Juhani Lisa järjehoidjatesse

1/4 kaasomandi osa. Kinnistu 19 566m2, elamu,kuur,kasvuhoone.

6 000,00 EUR 40%     2015-09-21 11:00:00
Pilt Dance OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12807653

500,00 EUR     2015-09-21 11:00:00
Pilt Artex Consult OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11288043

150,00 EUR     2015-09-21 11:00:00
Pilt Andvens Invest OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12528551

150,00 EUR     2015-09-21 11:00:00
Pilt Volvo S80 *969BJB Lisa järjehoidjatesse

t.hall, bensiin, 2001, mootori võimsus 147 kW, 2435 cm3.

350,00 EUR     2015-09-21 11:00:00
Pilt Vasalemma vald, Ämari alevik, Lennu tn 30-2 Lisa järjehoidjatesse

korter remontivajav 36,7m2

844,00 EUR 58%     2015-09-21 13:00:00
Pilt Citroen Berlingo*602MHK Lisa järjehoidjatesse

must, diisel, ehitusaasta 2002:võimsus 66 kW; 1997 cm3. Vajab remonti.

950,00 EUR     2015-09-21 15:00:00
Pilt Opel Astra Caravan*685MGT Lisa järjehoidjatesse

punane, diisel, ehitusaasta 2000, mootori võimsus 60 kW, 1995 cm3.

500,00 EUR     2015-09-21 15:00:00
Pilt Jaer Invest OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11401162

500,00 EUR     2015-09-22 10:00:00
Pilt Nauro OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12479456

150,00 EUR     2015-09-22 10:00:00
Pilt OÜ Rekstop Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12738123

150,00 EUR     2015-09-22 10:00:00
Pilt ForexTrade Company OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12641684

50,00 EUR     2015-09-22 10:00:00
Pilt RetroGrade OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12576981

150,00 EUR     2015-09-22 12:00:00
Pilt KV Hooldus OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12576981

150,00 EUR     2015-09-22 12:00:00
Pilt Vasalemma vald, Ämari alevik, Lennu tn 28-24 Lisa järjehoidjatesse

Korter 2-toaline. 50,2m2

600,00 EUR 25%     2015-09-22 15:00:00
Pilt Osaühing Ingermika Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.10706787

500,00 EUR     2015-09-24 10:00:00
Pilt Inmarket OÜ Lisa järjehoidjatesse

Elektrooniline enampakkumine reg.nr 11140891

1 500,00 EUR 40%     2015-10-02 13:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Järveääre tee 1b Lisa järjehoidjatesse

Üldkasutatav maa 100% pindalaga 1716 m2

2 500,00 EUR     2015-10-05 12:00:00