A B

Tallinn, Nõmme linnaosa, Helbe tn 12 (#37478)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 140 000,00 EUR
2 190 524,00 EEK 26%
Sissemaks 5%: 7 000,00 EUR
Oksjoni algus: 2017-04-03 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Katastritunnus: 78404:401:8560
Registriosa number: 1716801

Piirangud

Kohtutäiturile on esitatud 23.04.2015.a. sõlmitud üürileping nr 20042015. Dokumentidega saab tutvuda kohtutäituri büroos vastuvõtu aegadel (vastuvõtt: E 10.00-12.00; T 14.00-18.00).

Lisainfo

Objekti tüüp: Maja
Ehitisalune pindala (m2): 165
Ehitusaasta: 1958
Elamispind (m2): 59,5
Krundi suurus (m2): 600
Tube: 3
Üldpind (m2): 161
Korruseid: 1

Oksjoni tingimused

Enampakkumine algab 03.04.2017 kell 12:00 ja lõpeb 11.04.2017 kell 12:00.
https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=29709

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.02.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 1716801 kantud elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Helbe tn 12, mille üldpind on 600 m2
Katastritunnus 78404:401:8560

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts (isikukood 46711060349), Anu Havam (isikukood 44712180272) kasuks. 2.02.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.02.2017
2) Hüpoteek summas 2 900 000,00 krooni Anu Havam (isikukood 44712180272) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 24.10.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 31.10.2007.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad keelumärge ja hüpoteek kustutamisele.

Kohtutäiturile on esitatud 23.04.2015.a. sõlmitud üürileping nr 20042015. Dokumentidega saab tutvuda kohtutäituri büroos vastuvõtu aegadel (vastuvõtt: E 10.00-12.00; T 14.00-18.00).

Täitemenetluse seadustik § 161 kohaselt võib ostja üüri- või rendilepingu üles öelda võlaõigusseaduse §-s 323 ettenähtud tingimustel ja tähtaja jooksul.
Võlaõigusseaduse § 291 kohaselt, kui üürileandja võõrandab kinnisasja pärast kinnisasja üürniku valdusse andmist või kui üüritud asja omanik vahetub pärast asja üürniku valdusse andmist asja võõrandamise korral sundtäitmisel või pankrotimenetluses, lähevad üürilepingust tulenevad üürileandja õigused ja kohustused üle asja omandajale (lõige 1). Kui uus üürileandja rikub üürilepingust tulenevat kohustust, vastutab eelmine üürileandja kolme aasta jooksul, alates üürileandja õiguste ja kohustuste üleminekust, kohustuse rikkumisega üürnikule tekitatud kahju eest nagu käendaja (lõige 4).

Võlaõigusseadus § 323 lg 1 sätestab, et üürilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekul uuele üürileandjale üüritud asja võõrandamise või koormamise tõttu (võlaõigusseaduse § 291 alusel) võib uus üürileandja üürilepingu kolme kuu jooksul võlaõigusseaduse §-s 312 sätestatud ülesütlemistähtaega järgides üles öelda, kui lepingut ei või varem lõpetada. Elu- või äriruumi üürilepingu võib omandaja sel põhjusel üles öelda üksnes juhul, kui ta vajab üüritud ruumi tungivalt ise. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt, kui uus üürileandja ütleb tähtajalise üürilepingu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul üles enne lepingu tähtaja möödumist, vastutab eelmine omanik lepingu lõppemisega üürnikule tekkinud kahju eest.

Alghind: 140 000 euro(t).

Omanik: Oliver Kruuda (isikukood 36702272721)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=29709 ning tasuda tagatisraha 7 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.04.2017 12:00 oksjonil ID29709 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Helbe tn 12, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.04.2017 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.02.2017 kell 14:40 ja lõpeb 03.04.2017 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.04.2017 kell 12:00 ja lõpeb 11.04.2017 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO

Kinnisasjaga tutvumine toimub 28.03.2017.a. kell 15:00 ja 31.03.2017.a. kell 13:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6394, e-post kaire.sepper@taituriabi.just.ee.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kaire Sepper
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1088593

Pilt Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri tn 6-4 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter-23,30 m2

10 000,00 EUR     2017-02-28 11:00:00
Pilt Global Systems OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.kood 12701297

100,00 EUR     2017-03-06 10:00:00
Pilt Pontiac Bonneville*48ZEU Lisa järjehoidjatesse

tumeroheline, bensiin, ehitusaasta 1993;168 kW, 3791 cm3.

200,00 EUR     2017-03-06 10:00:00
Pilt Audi 100*835TEP Lisa järjehoidjatesse

bensiin, ehitusaasta 1992; 110 kW, ;2598 cm3

150,00 EUR 25%     2017-03-06 10:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus-Tatari tn 13 // 13a-11 ja panipaik nr.P9 Lisa järjehoidjatesse

Korter 75,5m2 +panipaik 2,00m2

190 000,00 EUR     2017-03-07 10:00:00
Pilt 1/2 Põlvamaa, Värska vald, Tonja küla, Kadri Lisa järjehoidjatesse

Enampakkumisel ½ kaasomandis olevast elamumaast.

810,00 EUR 81%     2017-03-16 12:00:00
Pilt Harju maakond, Paldiski linn, Värvu tee 24 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 1068m2

2 250,00 EUR 44%     2017-03-29 11:00:00
Pilt Misso vald, Rammuka küla, Serviku Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaad 1000m2 ja 5,9 ha

6 750,00 EUR 58%     2017-03-29 12:00:00