A B

Ida-Virumaa, Avinurme vald, Tammessaare küla, Künka (#36254)

PiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 3 375,00 EUR
52 807,28 EEK 58%
Sissemaks 5%: 168,75 EUR
Oksjoni algus: 2015-07-08 13:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Ida-Viru maakond,
Avinurme vald,
Tammessaare küla,
Künka
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 16401:003:0346
Registriosa number: 3756308

Kirjeldus

Kasutusvaldus tähtajaga 15 aastat AKTSIASELTS TAANIMETS (registrikood 10695865, Tartu linn) kasuks.

Lisainfo

Krundi suurus (m2): 4.24 ha

Oksjoni tingimused

https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=15279

Ametlik teadaanne

Avaldamise algus: 22.05.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
OLGA HARITOŠKINA´le (03.11.1986) kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 3756308 kantud maatulundusmaa 100% asukohaga Ida-Virumaa, Avinurme vald, Tammessaare küla, Künka, üldpinnaga 4,24 ha, ehitised puuduvad, looduslik rohumaa 2,05 ha, metsamaa 1,21 ha, muu maa 0,98 ha. Katastritunnus 16401:003:0346.
Kinnisasja suhtes on koostatud kasutusvalduse kokkulepe, tähtajaga 15 aastat AKTSIASELTS TAANIMETS (registrikood 10695865, Tartu linn) kasuks.

Kinnisasja alghind: 3375.00 eurot.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 08.07.2015. a kl 13:00.
Enampakkumine lõpeb 16.07.2015. a kl 13:00.
Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.

Kinnisasjale on seatud:
1) Kasutusvaldus tähtajaga 15 aastat AKTSIASELTS TAANIMETS (registrikood 10695865, Tartu linn) kasuks. Kasutusvaldus on seatud tasuta, tähtaeg arvates kasutusvalduse kinnistusraamatusse kandmise päevast. Muus osas on kasutusvalduse sisu määratud 15.03.2006 lepinguga. 15.03.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 30.03.2006.
2) Reaalservituut kinnistu nr 49608 igakordse omaniku kasuks. Teeservituut on seatud tähtajatult ja sisuga vastavalt 15.03.2006 lepingu p. 8.1. kuni 8.5. 15.03.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 30.03.2006.
3) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Sergey Karanin, kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 16.12.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.01.2011.
4) Kohtulik hüpoteek summas 350 000,00 krooni Sergey Karanin kasuks. 13.04.2009 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 17.04.2009.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge ja kohtulik hüpoteek kustutamisele.
Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.

Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
2. Tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast s.o 169.00 eurot tuleb tasuda kohtutäituri Kaire Põlts kontole AS SEB PANK nr EE111010 010124476011, selgituseks: „Tagatisraha ja müüdava vara aadress“;
3. Enampakkumisele registreerimine on avatud alates käesoleva kuulutuse avaldamisest;
4. Enampakkumisele registreerimine lõpeb 08.07.2015 kell 13:00;
5. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud);
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast. Tagatisraha tuleb tasuda kohtutäitur Kaire Põlts kontole nr EE111010 010124476011 AS SEB PANK. Tagatisraha loetakse tasutuks tagatisraha kohtutäituri kontole krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Tagatisraha võib tasuda sularahas, kui tagatisraha suurus ei ületa 640 eurot.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval.
Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga kohustub ostja tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik. Kinnisasja omandamisele laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku (TMS) § 931, 1561 toodut.
Kinnisasjaga tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee. Enampakkumine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee.

Alghind: 3 375 euro(t). Vara ostja kohustub tasuma riigilõivu omanikukande teostamise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: HARITOŠKINA OLGA (isikukood 48611030297)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=15279 ning tasuda tagatisraha 169 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.07.2015 13:00 oksjonil ID15279 osalemise eest. Kinnisvara: Künka, Tammessaare küla, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.07.2015 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2015 kell 12:05 ja lõpeb 08.07.2015 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.07.2015 kell 13:00 ja lõpeb 16.07.2015 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub 30.06.2015. a kell 15:00 ja 02.07.2015. a kell 15:00. Kinnisasjaga tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee. Enampakkumine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 775263.

Pilt Harjumaa, Rae vald, Rae küla, Vana-Juhani Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandi osa. Kinnistu 19 566m2, elamu,kuur,kasvuhoone.

10 000,00 EUR     2015-05-26 14:00:00
Pilt Järva maakond, Koeru vald, Vuti küla, Kalju Lisa järjehoidjatesse

1/8 kaasomandist.

900,00 EUR     2015-05-27 14:00:00
Pilt Tantalos OÜ (likvideerimisel) Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11252696

60,00 EUR     2015-06-02 10:00:00
Pilt Runner OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 10421961

15 978,00 EUR     2015-06-02 10:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinn, Kesklinn, Liivaoja tn 2-20 Lisa järjehoidjatesse

Korter 60,4m2

120 000,00 EUR 17%     2015-06-05 10:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinna linn, Pirita linnaosa, Merivälja tee 5-E405 Lisa järjehoidjatesse

Eluruum 142,6m2

270 000,00 EUR 27%     2015-06-05 10:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Jüri Vilmsi tn 5- büroo nr 19 ja parkimiskohad Lisa järjehoidjatesse

Büroo 489 m2. ja 0 korruse parkimiskohad -1 korrusel

390 000,00 EUR 39%     2015-06-05 10:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 17-5 Lisa järjehoidjatesse

Korter 126,4m2

230 000,00 EUR 15%     2015-06-05 10:00:00
Pilt Aus & Partners OÜ Lisa järjehoidjatesse

rg-kood 11761239

754,88 EUR 44%     2015-06-09 11:00:00
Pilt Osaühing Tehas Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr 11242835

703,13 EUR 44%     2015-06-09 12:00:00
Pilt OÜ Mets ja Puu Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr 12025324

150,00 EUR     2015-06-09 13:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 23-17 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter 34,7m2

38 000,00 EUR     2015-06-18 11:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Naage küla, Suve tee 7 Lisa järjehoidjatesse

aiamaja/suvila. Kinnistu 1266m2.

48 000,00 EUR 25%     2015-06-19 11:00:00
Pilt Harjumaa, Keila vald, Klooga alevik, Metsa-Linsi Lisa järjehoidjatesse

maatulundusmaa pindala 8,79 ha.

63 911,00 EUR     2015-06-19 12:00:00
Pilt Põlvamaa, Mooste vald, Kastmekoja küla, Männiku Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 22044m2

7 500,00 EUR 25%     2015-06-19 13:00:00
Pilt Põlva maakond ,Mooste vald, Kadaja küla, Palu A-48,Salu Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa 2,6 ha.

11 250,00 EUR 25%     2015-06-19 13:00:00
Pilt Keila linn, Rõõmu tänav Lisa järjehoidjatesse

transpordimaa pindala 1166 m2

1 000,00 EUR     2015-06-19 15:00:00
Pilt Projektipromo OÜ Lisa järjehoidjatesse

rg-kood 12496377, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa

1 407,00 EUR 44%     2015-06-26 14:00:00
Pilt Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 8-14 Lisa järjehoidjatesse

Korter 33,3m2

2 000,00 EUR     2015-06-29 14:00:00
Pilt Maardu linn, Ringi tn 3-43 Lisa järjehoidjatesse

korter 77,9m2

46 500,00 EUR 25%     2015-06-30 11:00:00
Pilt Maardu linn, Ringi tn 60 -12 Lisa järjehoidjatesse

Korter 49m2

36 000,00 EUR     2015-07-01 12:00:00
Pilt Vasalemma vald, Ämari alevik, Lennu tn 30-2 Lisa järjehoidjatesse

korter remontivajav 36,7m2

1 125,00 EUR 44%     2015-07-02 13:00:00
Pilt Lääne-Virumaa, Rakvere linn, Metsise tn 10 Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa 870m2

12 782,00 EUR     2015-07-07 14:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Avinurme vald, Tammessaare küla, Künka Lisa järjehoidjatesse

Üldpinnaga 4,24 ha, ehitised puuduvad.

3 375,00 EUR 58%     2015-07-08 13:00:00