A B

Rohuaia tn 9-4, Loksa linn, Harju maakond (#40090)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 18 575,92 EUR
290 649,99 EEK 25%
Sissemaks 6%: 1 114,56 EUR
Oksjoni algus: 2022-12-29 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2022-12-29 12:00:00
 
Katastritunnus: 42401:005:0027
Registriosa number: 7939602

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=70898 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.12.2022 12:00 oksjonil ID70898 osalemise eest. Kinnisvara: Rohuaia tn 9, Loksa linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.12.2022 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.11.2022 kell 13:30 ja lõpeb 29.12.2022 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.12.2022 kell 12:00 ja lõpeb 06.01.2023 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.11.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel LEILA VILONEN'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 7939602 kantud korteriomand asukohaga Rohuaia tn 9, Loksa linn, Harju maakond, mille koosseisu kuulub 522/45000 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 4, mille üldpind on 52,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 4. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 7939302, 7939402, 7939502, 7939702, 7939802, 7939902, 7940002, 7940102, 7940202, 7940302, 7940402, 7940502, 7940602, 7940702, 7940802, 7940902, 7941002, 7941102, 7941202, 7941302, 7941402, 7941502, 7941602, 7941702, 7941802, 7941902, 7942002, 7942102, 7942202, 7942302, 7942402, 7942502, 7942602, 7942702, 7942802, 7942902, 7943002, 7943102, 7943202, 7943302, 7943402, 7943502, 7943602, 7943702, 7943802, 7943902, 7944002, 7944102, 7944202, 7944302, 7944402, 7944502, 7944602, 7944702, 7944802, 7944902, 7945002, 7945102, 7945202, 7945302, 7945402, 7945502, 7945602, 7945702, 7945802, 7945902, 7946002, 7946102, 7946202, 7946302, 7946402, 7946502, 7946602, 7946702, 7946802, 7946902, 7947002, 7947102, 7947202, 7947302, 7947402, 7947502, 7947602, 7947702, 7947802, 7947902, 7948002, 7948102, 7948202 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 4.09.2002 asjaõiguslepinguga. Katastritunnus 42401:005:0027.Kinnisasjale on seatud:1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kasuks. Sisse kantud 9.09.2022.2) Hüpoteek summas 330 000.00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 29.01.2007.NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele.Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus § 43 lg 2 - Korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, vastutab selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega. Seega ei lähe korteriühistu võlad üle uuele omanikule vara omandamisel täitemenetluses.

Alghind: 18 575,92 euro(t). Lisandub riigilõiv kinnistusraamatu kande eest.

Omanik: Leila Vilonen (isikukood 46905260241)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=70898 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.12.2022 12:00 oksjonil ID70898 osalemise eest. Kinnisvara: Rohuaia tn 9, Loksa linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.12.2022 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.11.2022 kell 13:30 ja lõpeb 29.12.2022 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.12.2022 kell 12:00 ja lõpeb 06.01.2023 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 27.12.2022. a kell 12:00 ja 28.12.2022. a kell 12:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6393, 5533699, e-post kaire.polts@taitur.just.ee. Enampakkumine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 194/2013/4119
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Jurist Anni Lomp
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 2008668
Seotud teadaanded:
Menetlus 194/2013/4119
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1983800)

Pilt Chrysler Grand Voyager, reg.märk 435MEK Lisa järjehoidjatesse

tehasetähis: 1C4GYN5M3XU133645

150,00 EUR     2022-11-24 11:00:00
Pilt Citroen Nemo, reg.märk 934BCF Lisa järjehoidjatesse

tehasetähis: VF7AAKFVC84229440

150,00 EUR     2022-11-28 10:00:00
#40080 Mercedes-Benz Vito 108 CDI, reg.märk 243ARG Lisa järjehoidjatesse

tehasetähis: JT121LK2100015283

100,00 EUR     2022-11-28 10:00:00
#40084 Onu Elli Kohvituba OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr,12312785

150,00 EUR     2022-11-28 11:00:00
#40086 Pärandvara Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara koosseisu kuulub kinnistu

6 600,00 EUR 70%     2022-11-29 14:00:00
#40087 1/3 mõtteline osa pärandvara ühisuse Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas kinnisvara

2 400,00 EUR 47%     2022-12-01 12:00:00
#40074 Norilsk Nickel OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr,14460165

700,00 EUR     2022-12-02 10:00:00
#40075 MINBUD Estonia OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg,nr,14498015

350,00 EUR     2022-12-02 10:00:00
#40077 L30 One Design OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 12976189

1 500,00 EUR     2022-12-02 10:00:00
#40078 Ametr Investeeringud OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.nr. 11385813

900,00 EUR     2022-12-02 10:00:00
#40072 Vintraudne püstol Astra-A-60 Lisa järjehoidjatesse

7,65 mm Br|mm Tehase nr: W5490

45,00 EUR     2022-12-02 12:00:00
#40081 5/50 mõttelist osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev hoonestusõigus

900,00 EUR 70%     2022-12-05 12:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Arnika tee 16 Lisa järjehoidjatesse

majandushoone, ehitisealune pind 17 m2; aiamaja + garaaž, ehitisealune pind 65 m2

88 400,00 EUR 37%     2022-12-08 12:00:00
Pilt Renault Master, reg.märk 873MHS Lisa järjehoidjatesse

Sõidukil puudub kehtiv tehnoülevaatus (lõppes 05.2020) ja liikluskindlustus.

1 500,00 EUR     2022-12-09 14:00:00
Pilt Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Varja küla, Keskküla Lisa järjehoidjatesse

3/9 kaasomandist

7 650,00 EUR 36%     2022-12-12 12:00:00
#40076 1/4 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest. Lisa järjehoidjatesse

pärandvara ühisuse koosseisu kuulub kinnisvara

5 000,00 EUR     2022-12-12 13:00:00
Pilt Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 2a-19 Lisa järjehoidjatesse

Korter Sissepääsu korrus 1, 2-toaline, pindala 36.9 m2.

1 238,00 EUR 44%     2022-12-19 12:00:00
#40092 1/3 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas kinnisvara

11 250,00 EUR 55%     2022-12-20 11:00:00
#40093 Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Põllu tn 8-9 Lisa järjehoidjatesse

üldpind on 52,80 m2

11 000,00 EUR     2022-12-20 12:00:00
#40091 Pärandvara Lisa järjehoidjatesse

muuhulgas kinnisvara

90 000,00 EUR     2022-12-21 12:00:00
#40094 Harju maakond, Anija vald, Vikipalu küla, Viljakuse vkt 6 Lisa järjehoidjatesse

Aiamaja

32 000,00 EUR     2022-12-28 12:00:00
Pilt Rohuaia tn 9-4, Loksa linn, Harju maakond Lisa järjehoidjatesse

eluruum nr. 4, mille üldpind on 52,20 m2

18 575,92 EUR 25%     2022-12-29 12:00:00